+31(0) 184 670 478 - info@hyproma.nl

De Ndeavor

De Ndeavor is een bijzonder project wat is uitgevoerd door Hyproma. Deze HPU is in een 10ft container geproduceerd, zodat deze gemakkelijk op diverse plaatsen kan worden neergezet en kan functioneren. Deze HPU is voorzien van twee 75kW motoren, een maximum flow van twee maal 170 L/min en geteste maximale druk van 210 bar bij open kring en 300 bar bij gesloten kring. Deze HPU bedient de hijskraan en de lier van de hijskraan op de Ndeavor en zet een robot op zee op de bodem. Deze robot wordt vervolgens gebruikt voor de windmolenparken op zee.


Gesloten op

Hyproma is gesloten van vrijdagavond tot en met zaterdagavond (shabbat) en tijdens de shabbatten (rustdagen) van de Bijbelse feesten. Hieronder staan voor 2023 de data van de Bijbelse feesten met hun betekenis en welke dagen van deze feesten shabbat (rustdag) zijn.

- Pesach / Sederavond: woensdagavond 5 april 2023
De dag dat Jezus gekruisigd is en daarmee betaalde voor de zonden van een ieder in Hem gelooft. Op de avond voorafgaand aan deze dag (sederavond) wordt een speciale maaltijd met elkaar gevierd.

- Chag Ha'Matzot / Feest van Ongezuurde Broden: donderdag 6 t/m woensdag 12 april 2023
De eerste en laatste dag van het 7 dagen durende feest worden gevierd als rustdag. We denken tijdens dit feest aan de opstanding van de Heere Jezus. Het zijn ook 7 dagen van reiniging van ons huis en leven. We moeten alle gist (zonden en verkeerde dingen) uit ons huis en leven wegdoen. We eten 7 dagen ongezuurd brood.  Ongezuurd brood symboliseert het leven dat vrij behoort zijn van hoogmoed, opgeblazenheid etc.
Gesloten op: donderdag 6 april 2023 en woensdag 12 april 2023

- Shawoe'ot / Pinksteren (ook wel Wekenfeest): zondag 28 mei 2023
De uitstorting van de Heilige Geest vond plaats. Christenen kunnen in voortdurende verbinding met God leven en God wil in hun hart wonen. 
Gesloten op: zondag 28 mei 2023

- Jom Teroeah / Bazuinenfeest: zaterdag 16 september 2023
Aankondiging van de wederkomst van Jezus. Een oproep om alert te zijn. Het wordt gevierd als een rustdag. 
Gesloten op: zaterdag 16 september 2023

- Yom Kippoer / Grote Verzoendag: maandag 25 september 2023
Centraal staat de verzoening van God met de mensen en met Zijn volk Israël. Het is een dag van vasten (niet eten/niet drinken) 
Gesloten op: maandag 25 september 2023

- Soekot / Loofhuttenfeest: zaterdag 30 september t/m vrijdag 6 oktober 2023
Het is een feest van zeven dagen waarbij de eerste dag een rustdag is. Het feest blikt vooruit op het Koninkrijk van Jezus waarbij heel de aarde zal worden hersteld en iedereen Hem zal erkennen als Koning van de aarde.
Gesloten op: zaterdag 30 september 2023

- Sjeminie Chag Ha'atseret / Slotfeest ook wel 8e dag genoemd: zaterdag 7 oktober 2023
Dit is de dag na het Loofhuttenfeest waarbij vooruit wordt gekeken naar de volmaaktheid. Wanneer alle pijn en dood vernietigd zal zijn en God ‘alles en in allen zal zijn’. Hemel en aarde zullen nieuw zijn.
Gesloten op: zaterdag 7 oktober 2023