+31(0) 184 670 478 - info@hyproma.nl

Powerpacks

Het produceren van hydraulische aggregaten, ook wel powerpacks of hydraulic power units (HPU) genoemd is een expertise van Hyproma. Powerpacks met een vermogen tot 1000 kW, een flow tot 2000 L/min en een gewicht tot 3000 kg is mogelijk bij ons. De klanteisen en wensen zijn hierin van belang en worden daarom met zorg toegepast om uiteindelijk de juiste powerpack op maat aan te leveren. Voorbeelden van gerealiseerde powerpacks vindt u hieronder.

NDEAVOR.jpeg
Kraanponton
Image is not available
Damen Marine Components
Image is not available
Ghent Dredging
Image is not available
Kraanunit Multicat
Image is not available
Kraanunit Huisman
Image is not available
NDEAVOR.jpeg
NDEAVOR.jpeg
Kraanponton
Image is not available
Damen Marine Components
Image is not available
Ghent Dredging
Image is not available
Kraanunit Multicat
Image is not available
Kraanunit Huisman
Image is not available
NDEAVOR.jpeg

 

Gesloten op

Hyproma is gesloten van vrijdagavond tot en met zaterdagavond (shabbat) en tijdens de shabbatten (rustdagen) van de Bijbelse feesten. Hieronder staan voor 2022 de data van de Bijbelse feesten met hun betekenis en welke dagen van deze feesten shabbat (rustdag) zijn.

- Pesach / Sederavond: vrijdagavond 15 april 2022
De dag dat Jezus gekruisigd is en daarmee betaalde voor de zonden van een ieder in Hem gelooft. Op de avond voorafgaand aan deze dag (sederavond) wordt een speciale maaltijd met elkaar gevierd.

- Chag Ha'Matzot / Feest Ongezuurde Broden: zaterdag 16 t/m vrijdag 22 april 2022
De eerste en laatste dag van het 7 dagen durende feest worden gevierd als rustdag. We denken tijdens dit feest aan de opstanding van de Heere Jezus. Het zijn ook 7 dagen van reiniging van ons huis en leven. We moeten alle gist (zonden en verkeerde dingen) uit ons huis en leven wegdoen. We eten 7 dagen ongezuurd brood.  Ongezuurd brood symboliseert het leven dat vrij behoort zijn van hoogmoed, opgeblazenheid etc.
Gesloten op: zaterdag 16 april 2022 en vrijdag 22 april 2022

- Shawoe'ot / Pinksteren (ook wel Wekenfeest): zondag 5 juni 2022
De uitstorting van de Heilige Geest vond plaats. Christenen kunnen in voortdurende verbinding met God leven en God wil in hun hart wonen. 
Gesloten op: zondag 5 juni 2022

- Jom Teroeah / Bazuinenfeest: maandag 26 september 2022
Aankondiging van de wederkomst van Jezus. Een oproep om alert te zijn. Het wordt gevierd als een rustdag. 
Gesloten op: maandag 26 september 2022

- Yom Kippoer / Grote Verzoendag: woensdag 5 oktober 2022
Centraal staat de verzoening van God met de mensen en met Zijn volk Israël. Het is een dag van vasten (niet eten/niet drinken) 
Gesloten op: woensdag 5 oktober 2022

- Soekot / Loofhuttenfeest: maandag 10 oktober t/m zondag 16 oktober 2022
Het is een feest van zeven dagen waarbij de eerste dag een rustdag is. Het feest blikt vooruit op het Koninkrijk van Jezus waarbij heel de aarde zal worden hersteld en iedereen Hem zal erkennen als Koning van de aarde.
Gesloten op: maandag 10 oktober 2022

- Sjeminie Chag Ha'atseret / Slotfeest ook wel 8e dag genoemd: maandag 17 oktober 2022
Dit is de dag na het Loofhuttenfeest waarbij vooruit wordt gekeken naar de volmaaktheid. Wanneer alle pijn en dood vernietigd zal zijn en God ‘alles en in allen zal zijn’. Hemel en aarde zullen nieuw zijn.
Gesloten op: maandag 17 oktober 2022