+31(0) 184 670 478 - info@hyproma.nl

Engineering

Om projecten uit te kunnen voeren is het van belang om het plannen, delegeren, bewaken en beheersen van alle aspecten binnen het project voor de klant goed te managen. Betrokkenen worden daarom gemotiveerd om zich hiervoor in te zetten en zodoende de projectdoelstellingen te realiseren binnen de gestelde termijnen. Belangrijk wat hierin aan bod komt zijn de expertises van Hyproma waarin het project wordt begeleid en uitgevoerd:

Pre-sales
De pre-sales omvat het proces voordat een opdracht daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Hyproma probeert de klantbehoefte daarom zo goed mogelijk om te zetten in de benodigdheden. Accuraat en adequaat handelen horen hierbij, evenals, in sommige gevallen, een stukje engineering.

Engineering
Onder engineering verstaan we het (mede)ontwikkelen, ontwerpen en tekenen van hydraulisch aangedreven powerpacks, systemen, machines of gereedschap. Ondersteund door 2D en 3D tekensoftware en jarenlange ervaring in hydraulische engineering kunnen we de klant van dienst zijn.

Productie
Productie is het produceren, ofwel bouwen, van de hydraulische powerpack, systeem, machine of gereedschap. Dit vindt allemaal plaats in de eigen werkplaats in Nieuw-Lekkerland. Tijdens het productieproces worden de diverse onderdelen en componenten geassembleerd en afgesteld tot een product. Daarnaast wordt in dit proces het product getest en voorzien van de nodige classificaties, certificaten en/of keur indien van toepassing.

In bedrijfstelling
Nadat het hydraulisch product is geproduceerd, stelt Hyproma deze bij u in bedrijf. Hierdoor heeft u zekerheid van de werking en kunnen wij met een gerust hart naar huis. Tijdens dit proces kunt u dan ook zien hoe het product werkt en staan wij open voor het beantwoorden van vragen.

Aftersales/service
Aftersales betreft de nazorg van de complete opdracht. Aanleveren van bijbehorende documentatie is hierin een belangrijk aspect. Daarnaast het verhelpen van eventuele storingen, het uitvoeren van reparaties en, indien nodig, het verlenen van aanvullende nazorg. Dit kunnen ook servicegerichte activiteiten zijn op niet Hyproma producten.

NDEAVOR.jpeg
Drainagemachine
Image is not available
Wikkelaars
Image is not available
NDEAVOR.jpeg
NDEAVOR.jpeg
Drainagemachine
Image is not available
Wikkelaars
Image is not available
NDEAVOR.jpeg

Gesloten op

Hyproma is gesloten van vrijdagavond tot en met zaterdagavond (shabbat) en tijdens de shabbatten (rustdagen) van de Bijbelse feesten. Hieronder staan voor 2024 de data van de Bijbelse feesten met hun betekenis en welke dagen van deze feesten shabbat (rustdag) zijn.

- Pesach / Sederavond: maandagavond 22 april 2024
De dag dat Jezus gekruisigd is en daarmee betaalde voor de zonden van een ieder in Hem gelooft. Op de avond voorafgaand aan deze dag (sederavond) wordt een speciale maaltijd met elkaar gevierd.

- Chag Ha'Matzot / Feest van Ongezuurde Broden: dinsdag 23 april t/m maandag 29 april 2024
De eerste en laatste dag van het 7 dagen durende feest worden gevierd als rustdag. We denken tijdens dit feest aan de opstanding van de Heere Jezus. Het zijn ook 7 dagen van reiniging van ons huis en leven. We moeten alle gist (zonden en verkeerde dingen) uit ons huis en leven wegdoen. We eten 7 dagen ongezuurd brood.  Ongezuurd brood symboliseert het leven dat vrij behoort zijn van hoogmoed, opgeblazenheid etc.
Gesloten op: dinsdag 23 april 2024 en maandag 29 april 2024

- Shawoe'ot / Pinksteren (ook wel Wekenfeest): zondag 16 juni 2024
De uitstorting van de Heilige Geest vond plaats. Christenen kunnen in voortdurende verbinding met God leven en God wil in hun hart wonen. 
Gesloten op: zondag 16 juni 2024

- Jom Teroeah / Bazuinenfeest: donderdag 03 oktober 2024
Aankondiging van de wederkomst van Jezus. Een oproep om alert te zijn. Het wordt gevierd als een rustdag. 
Gesloten op: donderdag 03 oktober 2024

- Yom Kippoer / Grote Verzoendag: zaterdag 12 oktober 2024
Centraal staat de verzoening van God met de mensen en met Zijn volk Israël. Het is een dag van vasten (niet eten/niet drinken) 
Gesloten op: zaterdag 12 oktober 2024

- Soekot / Loofhuttenfeest: donderdag 17 oktober 2024 t/m woensdag 23 oktober 2024
Het is een feest van zeven dagen waarbij de eerste dag een rustdag is. Het feest blikt vooruit op het Koninkrijk van Jezus waarbij heel de aarde zal worden hersteld en iedereen Hem zal erkennen als Koning van de aarde.
Gesloten op: donderdag 17 oktober 2024

- Sjeminie Chag Ha'atseret / Slotfeest ook wel 8e dag genoemd: donderdag 24 oktober 2024
Dit is de dag na het Loofhuttenfeest waarbij vooruit wordt gekeken naar de volmaaktheid. Wanneer alle pijn en dood vernietigd zal zijn en God ‘alles en in allen zal zijn’. Hemel en aarde zullen nieuw zijn.
Gesloten op: donderdag 24 oktober 2024