Contact

Algemene informatie
Hyproma B.V.
Lekdijk 70B 
2957 CC Nieuw-Lekkerland
The Netherlands
Tel: +31(0) 184 670 478
Fax: +31(0) 184 670 484
K.v.k nr.: 24426938
BTW nr.: NL-8188.14..081.B01

Download hier de metaalunievoorwaarden.

Openingstijden
Zondag: Gesloten
Maandag t/m vrijdag: 07:30 – 16:30 uur
Zaterdag: Gesloten

Gesloten op

Hyproma is gesloten van vrijdagavond tot en met zaterdagavond (shabbat) en tijdens de shabbatten (rustdagen) van de Bijbelse feesten. Hieronder staan voor 2019 de data van de Bijbelse feesten met hun betekenis en welke dagen van deze feesten shabbat (rustdag) zijn.

- Pesach / Sederavond: Vrijdagavond 19 april 2019
De dag dat Jezus gekruisigd is en daarmee betaalde voor de zonden van een ieder in Hem gelooft. Op de avond voorafgaand aan deze dag (sederavond) wordt een speciale maaltijd met elkaar gevierd.

- Chag Ha'Matzot / Feest Ongezuurde Broden: Zaterdag 20 april t/m vrijdag 26 april 2019
De eerste en laatste dag van het 7 dagen durende feest worden gevierd als rustdag. We denken tijdens dit feest aan de opstanding van de Heere Jezus. Het zijn ook 7 dagen van reiniging van ons huis en leven. We moeten alle gist (zonden en verkeerde dingen) uit ons huis en leven wegdoen. We eten 7 dagen ongezuurd brood.  Ongezuurd brood symboliseert het leven dat vrij behoort zijn van hoogmoed, opgeblazenheid etc.
Gesloten op: zaterdag 20 april en vrijdag 26 april 2019

- Shawoe'ot / Pinksteren (ook wel Wekenfeest): zondag 9 juni 2019
De uitstorting van de Heilige Geest vond plaats. Christenen kunnen in voortdurende verbinding met God leven en God wil in hun hart wonen. 
Gesloten op: zondag 9 juni 2019

- Jom Teroeah / Bazuinenfeest: maandag 30 september 2019
Aankondiging van de wederkomst van Jezus. Een oproep om alert te zijn. Het wordt gevierd als een rustdag. 
Gesloten op: maandag 30 september 2019

- Yom Kippoer / Grote Verzoendag: woensdag 9 oktober 2019
Centraal staat de verzoening van God met de mensen en met Zijn volk Israël. Het is een dag van vasten (niet eten/niet drinken) 
Gesloten op: woensdag 9 oktober 2019

- Soekot / Loofhuttenfeest: maandag 14 oktober t/m zondag 20 oktober 2019
Het is een feest van zeven dagen waarbij de eerste dag een rustdag is. Het feest blikt vooruit op het Koninkrijk van Jezus waarbij heel de aarde zal worden hersteld en iedereen Hem zal erkennen als Koning van de aarde.
Gesloten op: maandag 14 oktober 2019

- Sjeminie Chag Ha'atseret / Slotfeest ook wel 8e dag genoemd: maandag 21 oktober 2019
Dit is de dag na het Loofhuttenfeest waarbij vooruit wordt gekeken naar de volmaaktheid. Wanneer alle pijn en dood vernietigd zal zijn en God ‘alles en in allen zal zijn’. Hemel en aarde zullen nieuw zijn.
Gesloten op: maandag 21 oktober 2019